Tezler

2021


Gitar Eğitiminde Birlikte Çalma Müfredatına Katkı Amaçlı Yeni Düzenleme Önerileri, Soner Çiftçioğlu, Yüksel Lisans Tezi, indir

Ulvi Cemâl Erkin'in Duyuşlar ve Beş Damla Eserlerinin İki Gitar İçin Transkripsiyonuna Yönelik Öneriler, Dorukhan Ersin, Yüksel Lisans Tezi, indir

Turgay Erdener'in Gitar Müziğine Katkıları, Kaan Dursun, Yüksel Lisans Tezi, indir

 

2019


20. Yüzyıl Klasik Gitar Müziği'nde Kullanılan Efektler ve Farklı Çalım Teknikleri, Alper Es, Yüksel Lisans Tezi, indir

17-18. Yüzyıl Fransız Stili İcra ve Robert de Visee Örnekleminde Klasik Gitar ile Uygulanması, Sarper Dağtekin, Yüksel Lisans Tezi, indir

Joaquin Turina'nın Gitar Eserlerinin Analizi ve İcrası İle İlgili Bir Araştırma, Orçun Terzioğlu, Yüksel Lisans Tezi, indir

Gitar Çalışmada Sorun Oluşturan Fiziksel Etkenler Üzerine Bir Araştırma, Onur Urganioğlu, Yüksel Lisans Tezi, indir

 

2018


Turgay Erdener’in Klasik Gitar İçin Yazdığı “LONELINESS by E. E. Cummings” İsimli Eserinin İcrasında Tel Tınlamalarının Susturulması Üzerine Bir Araştırma, Eren Süalp, Sanatta Yeterlik Tezi, indir

Vihuela Eserlerinin Klasik Gitarla Çalınması Üzerine Bir Araştırma, Erkan Mehmet Karagülle, Sanatta Yeterlik Tezi, indir

Gitar Lisans Hazırlık Sınıfı Müfredatında Kullanılan Etütlerin Amacına Ve İçeriğine Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma, Vural Kahraman, Yüksel Lisans Tezi, indir

Müzik Terapinin Kekemelik Tedavisindeki Yeri, Furkan Üçkaya, Yüksel Lisans Tezi, indir

 

2014


Johann Sebastian Bach'ın Altıncı Eşliksiz Viyolonsel Süiti'nin (Bwv 1012) Gitarla İcra Edilebilmesine Yönelik Bir Araştırma, Eren Süalp, Yüksek Lisans Tezi, incele

Ahmet Kanneci´nin Konser Repertuvarlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Erkan Mehmet Karagulle, Yüksek Lisans Tezi, incele

Jan Pieterszoon Sweelinck´ın Toccata´larının Klasik Gitar İle İcra Edilebilmesi Üzerine Bir Araştırma, Kerim Özcan Dal, Yüksek Lisans Tezi, incele

Gitarist Olmayan Bestecilere Klasik Gitarın Teknik Ve Müzik Özelliklerinin Tanıtılmasına Yönelik Model Önerisi, Mohammad Ranjbari, Yüksek Lisans Tezi, incele