Ders İçerikleri

GTR111


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin Rönesans, Barok ve Klasik dönem bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin içeriği

 • Rönesans dönemi vihuelist ya da gitaristlerinden bir eser.
 • Bir Barok süitten ardışık iki dans.
 • F. Sor (Ed. A. Segovia) etüt (1-5 arası) 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Klasik dönem etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. Vihuela ya da Rönesans gitarı eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. Barok dönem danslarının icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR112


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin 19. ve 20. yüzyıl bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır. 

Dersin içeriği

 • H. Villa-Lobos etüt (1-3 arası).
 • S. Dodgson etüt (1-5 arası).
 • Bir 19. yüzyıl eseri.
 • Bir 20. yüzyıl eseri.

Dersin öğrenme çıktıları

 1. 20. yüzyıl etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. 19. yüzyıl eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. 20. yüzyıl eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR211


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin Rönesans, Barok ve Klasik ya da Romantik dönem bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin içeriği

 • Rönesans dönemi vihuelist ya da lutistlerinden bir eser.
 • Bir Barok süitten ardışık iki dans.
 • Klasik veya Romantik dönem sonatlarından seçilen ardışık iki bölüm (sonat allegro'su hariç).
 • F. Sor (Ed. A. Segovia) etüt (6-10 arası).

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Klasik dönem etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. Rönesans dönemi vihuela ya da lavta eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. Barok dönem danslarının icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Klasik ya da Romantik dönem sonatlarının icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 5. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR212


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin 19. ve 20. yüzyıl bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin içeriği

 • Tremolo tekniğini geliştirici bir etüt veya parça.
 • 20. yüzyıl bestecilerinden seçilmiş orijinal gitar eseri (tek bölümlü bir eser veya çok bölümlü eserlerden seçilen bir bölüm).
 • H. Villa-Lobos etüt (4-6 arası).
 • S. Dodgson etüt (6-10 arası)

Dersin öğrenme çıktıları

 1. 20. yüzyıl etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. 20. yüzyıl eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. Tremolo tekniğini kullanma becerisine sahip olurlar.
 4. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR311


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin Rönesans, Barok ve Klasik ya da Romantik dönem bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin içeriği

 • Rönesans dönemi lutistlerinden bir eser.
 • Barok dönemden bir füg.
 • Klasik ya da Romantik dönemden varyasyon formunda bir eser.
 • F. Sor (Ed. A. Segovia) etüt (11-15 arası).

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Klasik dönem etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. Rönesans dönemi lavta eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. Barok dönem füglerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Klasik ya da Romantik dönem varyasyon formunda eserlerin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 5. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR312


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve Türk bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır. 

Dersin içeriği

 • 20. yüzyıl bestecilerinden seçilmiş orijinal gitar eseri (tek bölümlü bir eser veya çok bölümlü eserlerden seçilen bir bölüm).
 • Bir Türk eseri.
 • H. Villa-Lobos etüt (7-9 arası).
 • S. Dodgson etüt (11-15 arası). 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. 20. yüzyıl etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. Türk besteci eserinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. 20. yüzyıl eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR411


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin Barok dönem, Klasik dönem, Romantik dönem ya da 20. yüzyıl dönem bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır. 

Dersin içeriği

 • Bir Barok süit veya sonatın tamamı.
 • Romantik veya 20. yüzyıldan bir sonatın tamamı.
 • F. Sor (Ed. A. Segovia) etüt (16-20 arası). 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Klasik dönem etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. Barok dönem süit veya sonatlarının icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. Romantik dönem ya da 20. yüzyıl sonatlarının icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.

 

GTR412


Dersin amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin konçerto formundaki bir eser ile 20. yüzyıl bestecilerine ait eserlerin icrasına yönelik gerekli teknik ve müzikal becerileri kazanmalarını sağlamaktır. 

Dersin içeriği

 • 20. yüzyıl senfonik müzik bestecilerine ait bir eser.
 • Gitar ve orkestra için yazılmış bir konçerto.
 • H. Villa-Lobos etüt (9-12 arası).
 • S. Dodgson etüt (16-20 arası). 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. 20. yüzyıl etütlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 2. Konçerto icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 3. 20. yüzyıl eserlerinin icrasına yönelik bilgi sahibi olurlar.
 4. Çalıştığı eserlerden oluşan bir programı sahne üzerinde dinleyiciye sergileme becerisine sahip olurlar.
 5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etme yetkinliğine sahip olurlar.