Tanıtım

Gitar Sanat Dalı, Prof. Dr. Ahmet Kanneci tarafından 2005-2006 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Gitar Sanat Dalı, yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarında çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte, sanatsal ve bilimsel çalışmalarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Prof. Demet AKKILIÇ (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Eren SÜALP (Gitar Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter Nermin Vurgeç nvurgec@hacettepe.edu.tr 
0312 212 62 10
Fax:0312 215 84 66