Lisans

Kayıt Kabul Koşulları


Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunuyeti şartı aranmaktadır. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilmektedir (www.oid.hacettepe.edu.tr ). Uluslararası öğrenciler için ise Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (www.iso.hacettepe.edu.tr/).

Gitar Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesini indirmek için tıklayınız

 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar


Gitar Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 132, AKTS kredi toplamı ise 240'tır. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi'nin Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği geçerlidir

 

Programın Amacı


Gitar Sanat Dalı Lisans Programı´nın amacı müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak; alanında gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri birleştirerek, gitar repertuarının her döneminden eserleri uluslararası seviyede icra eden; sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık gitaristler yetiştirmektir.

 

Mezunların Mesleki Profili


Gitar Sanat Dalı mezunları kamuya veya özel sektöre ait sanat kurumları ile konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde akademisyen veya eğitmen olarak çalışabilir, ayrıca solist veya eşlik sanatçısı olarak iş bulabilirler.

 

Öğretim Programının Yapısı


Gitar Sanat Dalı lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Lisans programına geçişte solfej ve gitar derslerinden oluşan bir yıllık mesleki hazırlık programı yer almaktadır. Öğrencinin lisans eğitimine başlayabilmesi için hazırlık programında yer alan her iki dersten de başarılı olması gerekmektedir. Lisans programında her yarıyılda 30 olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Zorunlu dersler 180 AKTS/100 ulusal kredi, seçmeliler ise 60 AKTS/47 ulusal krediye sahiptir. Programın toplam zorunlu ders sayısı 45'tir. Bunlar alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri olarak gruplanmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüdedir.

 

Mezuniyet Koşulları


Bu programdan mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra ortak zorunlu dersler hariç en düşük 132 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.